Sökning: "Caroline Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Caroline Karlsson.

 1. 1. Livsmedelsbutiker kan stimulera kundens fem sinnen för att skapa högre köpintention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Cederblad; Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln står inför nya utmaningar då kundernas köpbeteende förändras i och med en ökad e-handel. Därför är det viktigt att butiker har ett nytt tankesätt gällande marknadsföring och hur de kan påverka kunderna i butik. LÄS MER

 2. 2. Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Karlsson; Johanna Ring Eggers; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsmiljöbrott; Rehabilitering; Brott mot Arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas. LÄS MER

 3. 3. Postoperativ förvirring hos äldre efter höftfrakturoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ella Önerud; Caroline Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Postoperative; delirium; hip fracture; elderly patients; nursing care; complications; emotions.; Postoperativ; delirium; höftfraktur; äldre patienter; omvårdnadsåtgärder; komplikationer; känslor.;

  Sammanfattning : Background Postoperative confusion is a common complication that occurs in elderly patients who have undergone surgery after a hip fracture. The conditions generates suffering for the patient, costs for the community and potential serious complications after patient discharge. LÄS MER

 4. 4. Hinnsvepning : Barnmorskors erfarenhet och attityd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Kangefjärd; Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sweeping of membranes; midwife; experience; attitude; Hinnsvepning; barnmorska; erfarenhet; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hinnsvepning är en icke farmakologisk induktionsmetod som används i syfte att framkalla spontan förlossningsstart eller förbereda cervix för annan induktionsmetod. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) rekommenderar hinnsvepning i graviditetsvecka 41 för att minska överburenhet. LÄS MER

 5. 5. BERÄKNING I SUBTRAKTION MED FOKUS PÅ METODER OCH STRATEGIER : En intervjustudie kring lärares subtraktionsundervisning i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :matematik; metod; strategi; subtraktion; undervisning;

  Sammanfattning : Lärare i matematik ska skapa och bedriva matematikundervisning där elever får förutsättningar till att lära sig matematik och där de inhämtar matematisk kunskap. Det är av vikt att undervisning i matematik präglas av variation då elever lär sig på olika vis. LÄS MER