Sökning: "Caroline Klamer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Klamer.

 1. 1. Blending Identities - A Discourse Analysis of EU Immigration Politics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Klamer; [2008]
  Nyckelord :immigration; nationalism; identity; nation state ; EU; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a time of globalization and increased international cooperation, the future of the nation state and nationalism is not obvious. International organizations, like the European Union (EU), are becoming more important and cooperation within the EU is constantly reaching new levels. LÄS MER

 2. 2. Demokratisk fostran -En jämförande studie av skolor och föreningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christina Karlsson; Caroline Klamer; [2006]
  Nyckelord :demokrati; fostran; skola; föreningar; fotboll; deliberativ demokrati; socialt kapital; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vår uppsats diskuterar hur skolan och föreningar bidrar med en demokratisk fostran av barn och ungdomar. Vi driver tesen att föreningar kan komplettera skolan i att förmedla demokratiska ideal. Med demokratiska ideal menar vi värnandet om alla människors lika värde och förmågan att samarbeta med andra i en demokratisk anda. LÄS MER