Sökning: "Caroline Kronqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Kronqvist.

  1. 1. Selfiegram : En kvantitativ studie om unga vuxna kvinnors användning av selfier på Instagram

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Lotta Kronqvist; Caroline Höijer Sandberg; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER