Sökning: "Caroline Löwenhav"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Löwenhav.

  1. 1. Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Linn Blomström; Caroline Löwenhav; [2020]
    Nyckelord :Framgång; kritiska framgångsfaktorer; små- och medelstora företag; svenska modebranschen; Business and Economics; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. LÄS MER