Sökning: "Caroline Lagergren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Caroline Lagergren.

 1. 1. Berättelse som berör : kan storytelling bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom Sveaskog?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Caroline Lagergren; [2016]
  Nyckelord :marknadsföring; rekrytering; skogsindustrin och varumärke; brand; forest industry; marketing and recruitment;

  Sammanfattning : Skogsindustrin är en av de största basindustrierna i Sverige och erbjuder många arbetstillfällen. Ett av de största företagen inom branschen är Sveaskog, vilket är det enda statliga skogsbolaget och innehar ett skogsinnehav som motsvara 14 procent av landets skogsareal. LÄS MER

 2. 2. Påverkar ett aktivt jämställdhetsarbete arbetstillfredsställelsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Hanna Wickberg; Caroline Lagergren; [2013]
  Nyckelord :mansdominerad arbetsplats; industrier; skogssektorn; jämställdhet;

  Sammanfattning : Man beräknar att cirka 100 000 människor är sysselsatta inom skogsindustrin och skogsbruket. Av dessa är endast 16 procent kvinnor. Regeringen har satt upp ett jämställdhetsmål för skogssektorn som ej inkluderar industrierna kopplade till skogsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Mediekonglomeratets vagga : Familjen Hjörnes syn på sin roll som publicist

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Caroline Lagergren; [2011]
  Nyckelord :Hjörne; Stampen; Göteborgs-Posten; mediekoncentration; medieägande; familjeföretag;

  Sammanfattning : Familjen Hjörne har sedan 1926 varit Västsveriges dominerande mediefamilj. Under tre generationer har familjen i stort sett haft monopol på tidningsmakande i Göteborg och ägt, drivit och skrivit i Göteborgs-Posten. LÄS MER