Sökning: "Caroline Lagergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Lagergren.

  1. 1. Mediekonglomeratets vagga : Familjen Hjörnes syn på sin roll som publicist

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

    Författare :Caroline Lagergren; [2011]
    Nyckelord :Hjörne; Stampen; Göteborgs-Posten; mediekoncentration; medieägande; familjeföretag;

    Sammanfattning : Familjen Hjörne har sedan 1926 varit Västsveriges dominerande mediefamilj. Under tre generationer har familjen i stort sett haft monopol på tidningsmakande i Göteborg och ägt, drivit och skrivit i Göteborgs-Posten. LÄS MER