Sökning: "Caroline Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Caroline Larsson.

 1. 1. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 2. 2. Vätgasens möjligheter inom lantbruket

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Simon Berggren; Elin Kragge; Julia Larsson; Saga Liljeroth; Caroline Löchting Thunberg; Simon Norle; Terése Nyström; Marcus Ullén; [2022]
  Nyckelord :energilagring; självförsörjande; vätgastraktor; solceller; vätgasproduktion;

  Sammanfattning : The aim of this report is to dimension a system consisting of solar panels, hydrogen production and hydrogen storage in order to make a small farm self-sufficient for all its energy needs in two different scenarios. In scenario 1, the total energy use consists of the electricity consumption on the farm and one hydrogen-electric hybrid tractor in operation. LÄS MER

 3. 3. ESG and Bond Performance: Evidence from the Nordic

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonatan Larsson; Caroline Lundberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines whether corporate ESG performance has an effect on bond performance in the Nordic countries. There are two main theoretical views regarding ESG investments which are risk mitigation and resource depletion. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Life Cycle Assessment of Alternative Polymers to Poly(vinyl chloride) for Use in Flooring Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Caroline Almqvist; Pernilla Larsson; [2021]
  Nyckelord :PVC; Flooring; Life Cycle Assessment; LCA; Polymer technology; Earth and Environmental Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Poly(vinyl chloride) has a long history of use in the flooring industry. Throughout the years, several environmental and health issues have arisen concerning the production, usage and disposal of PVC. LÄS MER

 5. 5. Digitalt ansvarstagande som stöd till en hållbar arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Rydén; Caroline Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital responsibility; Digital sustainability; Digital integrity; Digital functionality; Sustainable digital work environment; Digital communication; CDR; Digitalt ansvar; Digital hållbarhet; Digital integritet; Digital funktionalitet; Hållbar digital arbetsmiljö; Digital kommunikation; CDR;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är ett känt fenomen där arbetet kring förbättring har pågått under en längre tid. Den digitala arbetsmiljön är dock något nyare som blir allt mer påtaglig med den digitala utvecklingen. LÄS MER