Sökning: "Caroline Moberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Caroline Moberg.

 1. 1. Gemensamma utrymmen för samspel mellan elever : Vilka är förutsättningarna för en inkluderande informell lärmiljö?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; grundskola; grundsärskola; hjälpmedel; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att utforska hur personer som kommer i kontakt med både grundskola och grundsärskola uppfattar de gemensamma informella lärmiljöer som kan finnas på skolorna. Det forskades även i vilken utsträckning som samspel och inkludering sker. Slutligen undersöktes utrymmets egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Development of measurement algorithm in an industrial PLC : An evaluation of DSOGI-PLL for real time measurements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :Phase locked loop; DSOGI-PLL; Symmetrical component extraction; Measurement algorithm;

  Sammanfattning : The aim of this project was to devise an algorithm for three phase AC power grid measurements that could be utilized in an excitation system for controlling generators. This application requires fast and accurate measurements even when the voltages in the power grid are characterized by unbalanced three-phase, frequency variations and harmonic distortions. LÄS MER

 3. 3. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation kring förskolebarn i behov av särskilt stöd : Påverkar kommunikationen förskolepersonalens eget lärande?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; [2017]
  Nyckelord :barn- och ungdomshabilitering; IKT; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska hur kommunikationen kring förskolebarn i behov av särskilt stödsker och fungerar. Syftet var även att ta reda på vilken inverkan den har på förskolepersonalens egetlärande och vilka erfarenheter som finns av informations- och kommunikationsteknik (IKT) ikommunikationsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Ghanas pressfrihet och befolkningens attityder, en negativ trend? : teorikonsumerande fallstudie utav Ghanas demokrati

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Moberg Caroline; [2017]
  Nyckelord :Ghana; Demokratiutveckling; Demokratifördjupning;

  Sammanfattning : Today, Ghana is one of Africa’s most stable democracies. According to Larry Diamond an emerging democracy can be broken down to seven factors, each of which crucial in whether a legitimate democracy will be successful. LÄS MER