Sökning: "Caroline Moberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Caroline Moberg.

 1. 1. Gemensamma utrymmen för samspel mellan elever : Vilka är förutsättningarna för en inkluderande informell lärmiljö?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; grundskola; grundsärskola; hjälpmedel; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att utforska hur personer som kommer i kontakt med både grundskola och grundsärskola uppfattar de gemensamma informella lärmiljöer som kan finnas på skolorna. Det forskades även i vilken utsträckning som samspel och inkludering sker. Slutligen undersöktes utrymmets egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation kring förskolebarn i behov av särskilt stöd : Påverkar kommunikationen förskolepersonalens eget lärande?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; [2017]
  Nyckelord :barn- och ungdomshabilitering; IKT; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska hur kommunikationen kring förskolebarn i behov av särskilt stödsker och fungerar. Syftet var även att ta reda på vilken inverkan den har på förskolepersonalens egetlärande och vilka erfarenheter som finns av informations- och kommunikationsteknik (IKT) ikommunikationsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Ghanas pressfrihet och befolkningens attityder, en negativ trend? : teorikonsumerande fallstudie utav Ghanas demokrati

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Moberg Caroline; [2017]
  Nyckelord :Ghana; Demokratiutveckling; Demokratifördjupning;

  Sammanfattning : Today, Ghana is one of Africa’s most stable democracies. According to Larry Diamond an emerging democracy can be broken down to seven factors, each of which crucial in whether a legitimate democracy will be successful. LÄS MER

 4. 4. När sitt bästa inte är bra nog : En essä om att stå mellan kollegor och chef på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Caroline Lundqvist Moberg; [2015]
  Nyckelord :Child security; Risks; Tacit knowledge; Professional role; Leadership; Preschool; Curriculum; Approach; Barnsäkerhet; Risker; Tyst kunskap; Arbetsroller; Ledarskap; Förskola; Läroplan; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med den här essän är att synliggöra svårigheter i förskolans värld. I förskolan är man omgiven av människor med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Jag som pedagog, ska kunna förhålla mig professionellt till medarbetare, föräldrar och ledning. LÄS MER

 5. 5. Listig med literacy : en kvalitativ studie om barns literacypraktiker i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Moberg; Malin Sohlberg; [2015]
  Nyckelord :literacy; förskola; förskolebarn; miljö; material;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur barn i förskolan använder sig utav sina redan vunna literacyfärdigheter. Studien har genomförts med kvalitativ metod där en etnografisk fältstudie legat till grund för de resultat som presenteras. Vi har använt en metodkombination av systematisk observation och dokumentation genom filminspelning. LÄS MER