Sökning: "Caroline Mortimer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Mortimer.

 1. 1. Den nya apoteksmarknaden : En studie om de förändrade förutsättningarna för konsumenten

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Therese Mortimer; Caroline Mortimer; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. UTLANDSANSTÄLLDAS UPPFATTADE ORGANISATORISKA STÖD OCH DESS PÅVERKAN PÅ ENGAGEMANGET

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrés Zarazua Mujo; Caroline Mortimer; [2009]
  Nyckelord :POS organisationsstöd expatriat engagemang;

  Sammanfattning : En utlandsanställning kräver mycket från den anställdes sida och ärkostsam för företaget. För att se till att den utlandsanställde behåller sittengagemang gentemot företaget krävs det därför att denne uppfattar attden får stöd från sin organisation. LÄS MER