Sökning: "Caroline Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Caroline Nordström.

 1. 1. Livet efter mastektomi- En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Pedersen; Melinda Nordström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Regulation of Cyber Operations Below the Threshold of Article 2(4) of the Charter : An Assessment of Rule 4 of the Tallinn Manual 2.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Nordström; [2019]
  Nyckelord :International law; cyber; cyberspace; cyberlaw; Tallinn Manual; sovereignty; use of force; Folkrätt; Tallinnmanualen; cyber;

  Sammanfattning : The cyber domain poses great challenges to the existing international law framework, resulting in the international community's frustration in finding sustainable long-term solutions to the international regulation of cyberspace. This thesis reflects upon foundational concepts of the jus ad bellum framework, such as State sovereignty and the use of force. LÄS MER

 3. 3. Min resa visar vem jag är. En fallstudie kring Mallorcas imageutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Stoltz; Viktoria Nordström; [2015]
  Nyckelord :Social identitet; konsumtion; turism; motivation; destination branding; destinationsimage; Mallorca.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att konsumera resor har blivit ett allt vanligare sätt för individer att skapa och förmedla sin identitet. Hur och var individer reser påverkar inte bara hur de ser på sig själva, utan det skapar även en uppfattning av hur omgivningen uppfattar dem. LÄS MER

 4. 4. Medstämplad? : En kvalitativ intervjustudie med syskon till personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Nordström Hindrikes; [2013]
  Nyckelord :stämpling; stigmatisering; norm; interaktion; autismspektrumtillstånd; asperger; autism; syskon; familj; LSS;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie har sex syskon till personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd intervjuats för att få ett inifrånperspektiv på familjens situation. Syftet var att se huruvida stämplingens effekter påverkade familjemedlemmarna för att kunna dra en slutsats kring om familjen kunde betraktas som medstämplade. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur dokumentation och rapportering av interna kontroller påverkar revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Jonsson; Sofia Nordström; [2009]
  Nyckelord :Interna kontroller; Svensk kod för bolagsstyrning; dokumentation av interna kontroller; revision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER