Sökning: "Caroline Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Caroline Olofsson.

 1. 1. TECKENSPRÅK ELLER TALAT SPRÅK? En litteraturstudie om språkutveckling och val av kommunikationsmedel för barn med cochleaimplantat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Rydz; Caroline Olofsson; Beatrice Holmqvist; [2019-06-14]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; Prelingual; Döv; Barn; Språkutveckling; Teckenspråk; Cochlear implants; Deaf; Child; Language development; Sign language;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to clarify how the language development in children withcochlear implants is affected by spoken language and different types of signed languageaccording to existing research, and to briefly look into how the CI-teams in Sweden workregarding this matter.Research method: The literature review is based on scientific studies published 2008–2018and found via PubMed, Scopus and Cinahl. LÄS MER

 2. 2. Changed behavior in the house cricket Acheta domesticus : predetermined or an effect of learning?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Caroliné Olofsson; [2019]
  Nyckelord :personality; crickets; boldness; animal personality; learning;

  Sammanfattning : The interest in animal personality have increased the last couple of decades and several studies have been made trying to explain why these differences in behaviour exist between individuals. Some of these studies have found that an individual’s personality changes as it ages and to explain these, theories focusing on genetic and phenotypic aspects has been used. LÄS MER

 3. 3. "De ställde aldrig frågan, så jag berättade inte" : Våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; Amanda Olofsson Englund; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa. Sjuksköterskan är ofta den första inom hälso- och sjukvården som möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan och den substansmissbrukande patienten ur ett vårdetiskt perspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Nilsson; Christian Olofsson; [2016]
  Nyckelord :The nurse´s experience; Substance abuse; Dignity; Nursing ethics; Sjuksköterskans erfarenhet; Missbruk; Värdighet; Vårdetik;

  Sammanfattning : Background: The patient with a substance abuse often felt ignored and mistrusted in the caring relation with the nurse. To recreate and maintain the patient´s dignity in the caring relation the nurse needs to create a relationship that is characterized by togetherness. LÄS MER

 5. 5. Vad som påverkar vårdpersonals följsamhet till rutiner i handhygien : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Olofsson; Kalista Vincent; [2016]
  Nyckelord :handhygien; hygienrutiner; följsamhet; vårdpersonal; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonals händer är den vanligaste orsaken till spridningen av vårdrelaterade infektioner. Förlängd sjukhusvistelse och ökad kostnad är konsekvenser av låg följsamhet. Följsamhetsgraden i tidigare forskning uppfattas ligga runt 65 % och tidsbrist anses vara en betydande orsak till lägre följsamhet. LÄS MER