Sökning: "Caroline Only"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden Caroline Only.

 1. 1. House of waste : Implementing Disposable Products In Swedish Architecture

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Caroline Babamov; [2022]
  Nyckelord :Sustainable architecture; sweden; disposable products; implementing waste; methods;

  Sammanfattning : It is stated that Sweden is the leading country for the European Union when it comes to recycling and sorting. However, tonnes of waste are still being deposited to be incinerated instead of being reused or recycled. There are two reasons that are mentioned in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Sharenting – används barn som ekonomiska aktörer i sina vårdnadshavares influenserverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Influenser; Influencer; influerare; sharenting; ekonomiska aktörer; barnets bästa; ekonomiska intressen; The coogan law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharenting är ett relativt nytt fenomen som fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Vårdnadshavare i form av privatpersoner och influensers tenderar att obetänksamt dela bilder och information om sina barn på nätet utan att tänka på vilka konsekvenser delandet kan leda till. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsfaktorers påverkan på kvinnans fertilitet och hälsa och sjuksköterskans informativa roll

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Adina Holmgren; Caroline Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Fertility; Infertility; Lifestyle factors; Nurses role; Fertilitet; Infertilitet; Livsstilsfaktorer; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund   Fertilitet beskrivs som kvinnans biologiska natur och definieras ofta som förmågan att kunna bli gravid. Fertilitet kan även ses som ett tecken på hälsa och att kroppen är i balans. Idag är det många kvinnor som lider av nedsatt fertilitet. LÄS MER

 4. 4. Are virtual meetings here to stay? : A qualitative study of how Covid-19 has influenced international firms' way of communicating in B2B meetings.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Caroline Söderberg; Sandra Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has changed the way international firms communicate with each other. Closed borders have led to people and firms not being able to travel to meet physically, which has created a lack in communication. LÄS MER

 5. 5. Belysningens betydelse i den byggda miljön ur ett trygghetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofia Rönn; Caroline Svensson; [2022]
  Nyckelord :Lighting; Safety; Environment; Safety factor; Lighting factors; Experience; Belysning; Trygghet; Byggd miljö; Trygghetsfaktor; Belysningsfaktorer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: People often experience a feeling of not being safe in public places during the darkhours of the day. That feeling of not being safe is a subjective experience and is individual for everyperson. The natural light has a big impact on how the city is experienced by the population of thecity. LÄS MER