Sökning: "Caroline Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Caroline Persson.

 1. 1. Förskollärares oro för barn i förskolan : En studie om fenomenet oro och dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Lundgren; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare erfar en känsla av oro i förskolan. Genom att använda en kvalitativ studie, har sex förskollärare med lång arbetslivserfarenhet i förskolan intervjuats. Vårt teoretiska perspektiv har genom arbetets gång varit omsorgsetiken och dess komponenter. LÄS MER

 2. 2. Vad driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete? : En kvantitativ studie som förklarar revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån individ- och byråspecifika faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Freja Nilsson; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :Agency affiliation; Auditor; Big Four; Competence; Hierarchical position; Proactive sustainability work; Sustainability assurance; Sustainability commitment; Big Four; Byråtillhörighet; Hierarkisk position; Hållbarhetsengagemang; Hållbarhetsgranskning; Kompetens; Proaktivt hållbarhetsarbete; Revisor;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhetsinformation är något som ökar i dagens samhälle. Samtidigt visar tidigare studier att det finns allvarliga brister i företags hållbarhetsrapporter. Forskare har dessutom konstaterat att revisorer har en kvalitetssäkrande roll för hållbarhetsrapporters trovärdighet. LÄS MER

 3. 3. Djup hjärnstimulering av Kaudala zona incerta och subthalamuskärnorna hos patienter med Parkinsons sjukdom : En studie med avseende på talmotoriska fel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Caroline Dagarsson; Jessica Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund Parkinsons sjukdom (PS) kan behandlas med djup hjärnstimulering (DBS) i de subkortikala områdena kaudala zona incerta (cZi) och subthalamuskärnorna (STN). Behandlingen har visats ge goda effekter på de motoriska symtomen som förknippas med PS, dock kan DBS försämra patientens tal. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisningen för andraspråkselever vid problemlösningsuppgifter : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om svårigheter, bemötande och eget behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Persson; Caroline Wallberg; [2020]
  Nyckelord :andraspråkselever; matematiksvårigheter; problemlösning; stöd;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka svårigheter andraspråkselever har vid problemlösningsuppgifter i matematikämnet samt vilket stöd lärarna ger och känner sig behöva ha för att kunna bemöta andraspråkselever vid problemlösningsuppgifter i matematikämnet. För att undersöka detta användes semistrukturerade intervjuer som utförts med 6 lärare. LÄS MER

 5. 5. Du ser mig, du hör mig, men beaktas mina åsikter? : En studie om barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Kvarnström; Johanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Children s participation; custody; housing and social investigations; family law; the Convention on the Rights of the Child; Barns delaktighet; vårdnads-; boende- och umgängesutredning; familjerätt; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om och hur utredningstexter som rör vårdnad, boende och umgänge förverkligar barns delaktighet. Vi har använt oss av kvalitativ metod och studiens empiri består av 12 utredningstexter som rör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. LÄS MER