Sökning: "Caroline Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Caroline Persson.

 1. 1. En plats för frihet, flexibilitet och barnslärande : En studie om hur pedagoger talar om utomhusmiljönutifrån ett pedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Persson; Caroline Nordblad; [2021]
  Nyckelord :Barns lärande och utveckling; diskursanalys; diskurspsykologi; lärmiljö; pedagogers perspektiv; socialkonstruktionism; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Utomhusmiljön kommer ofta i skymundan och pedagogers fokus hamnar på inomhusmiljönoch dess betydelse för barns lärande och utveckling. Enligt forskningen i föreliggande studieser inte pedagogerna alltid utomhusmiljö som en undervisningsmiljö samt att de intar en passivroll. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande - språkutveckling, möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Persson; Madeleine Strand; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; kooperativa strukturer; språkutveckling; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att skapa en bild av hur det kooperativa lärandet inverkar på grundskoleelevers språkutveckling, men även vilka möjligheter och utmaningar som framkommer i det kooperativa lärandet. Genom en systematisk litteratursökning valdes tio forskningsstudier ut som ligger till grund för översikten. LÄS MER

 3. 3. Meningsskapande aktiviteter i multiplikation : En multimodal läromedelsanalys med fokus på introduktionen av multiplikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Caroline Elisson; Caroline Persson; [2021]
  Nyckelord :multimodal; läromedelsanalys; multiplikation; meningsskapande; semiotiska modaliteter; transformation; transduktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka semiotiska modaliteter, såsom bilder, text eller symboler, som finns i ett läromedel i matematik med fokus på multiplikation. Genom ett multimodalt perspektiv analyseras vilka meningsskapande aktiviteter som läromedlet erbjuder. LÄS MER

 4. 4. En litteraturöversikt om arbetsterapeutiska strategier vid hjärntrötthet efter stroke samt personers erfarenheter av hjärntrötthet efter stroke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Caroline Lindh; Veronica Persson; [2021]
  Nyckelord :Mental fatigue; Rehabilitation; Stroke; Occupational therapist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärntrötthet är en vanlig konsekvens efter stroke. Hjärntrötthet innebär att personen är mentalt trött och hjärnan orkar inte processa flera saker samtidigt vilket påverkar personens vardag. LÄS MER

 5. 5. Does unemployment make you less healthy?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alida Persson; Caroline Hovstadius; [2021]
  Nyckelord :unemployment; health behavior; panel data; Netherlands; Business and Economics;

  Sammanfattning : Employment is often more than just a way to make a living and a job loss might be one of life’s most stressful experiences. Aside from the financial hardship it causes, it may also affect individuals’ behaviors. LÄS MER