Sökning: "Caroline Pihl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Pihl.

  1. 1. Ett spektrum av upplevelser : Kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för våldtäkt.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

    Författare :Caroline Pihl; Klara Rantanen; [2015]
    Nyckelord :Experiences; nursing; rape; sexual assault; women.; Kvinnor; omvårdnad; upplevelse; våldtäkt.;

    Sammanfattning : Våldtäkt är ett stort samhällsproblem i världen och påverkar kvinnors hälsa. Sjuksköterskor har bristande kunskap i mötet med kvinnor som utsatts för våldtäkt samt kvinnors sexuella hälsa. LÄS MER