Sökning: "Caroline Pihl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Pihl.

 1. 1. Ett arbete in i framtiden - med sikte mot friskare kvinnor : Barnmorskors erfarenheter av att samtala med kvinnor i fertil ålder utifrån reproduktiv livsplan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hanna Johansson; Caroline Pihl; [2019]
  Nyckelord :reproduktiv livsplan; barnmorska; prekonceptionell vård; prekonceptionell hälsa; hälsa; graviditet; preventivmedelsrådgivning;

  Sammanfattning : Prekonceptionell hälsa innefattar vård och information som riktar sig till kvinnor och män i fertil ålder med samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa. En del i prekonceptionell hälsa är att upprätta en reproduktiv livsplan. Det är ett koncept och ett samtalsunderlag som barnmorskor kan använda som stöd i samtal med kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Ett spektrum av upplevelser : Kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för våldtäkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Caroline Pihl; Klara Rantanen; [2015]
  Nyckelord :Experiences; nursing; rape; sexual assault; women.; Kvinnor; omvårdnad; upplevelse; våldtäkt.;

  Sammanfattning : Våldtäkt är ett stort samhällsproblem i världen och påverkar kvinnors hälsa. Sjuksköterskor har bristande kunskap i mötet med kvinnor som utsatts för våldtäkt samt kvinnors sexuella hälsa. LÄS MER