Sökning: "Caroline Roth"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Caroline Roth.

 1. 1. Ökad utevistelse på campusområden : gestaltningsförslag till en klimatanpassad uteplats för studenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Roth; Caroline Mellström; [2016]
  Nyckelord :klimatplanerad uteplats; mental ohälsa; solskydd; universitetsstudenter; vindskydd;

  Sammanfattning : Mental ohälsa bland studenter har blivit allt vanligare. Därför är det viktigt att arbeta med universitetsmiljöer för att bidra till studenternas välmående. De gröna utemiljöer som finns på campusområden har goda förutsättningar att öka välmåendet med hjälp av de positiva hälsoeffekter naturen har på människan. LÄS MER

 2. 2. -Fröken, jag vill läsa!En intervjustudie där sex pedagoger iförskoleklass beskriver hur de arbetar för attbarnet ska känna motivation och läslust

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Therese Roth; Caroline Hammarkvist; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med detta vetenskapliga arbete är att studera hur olika pedagoger i förskoleklassbeskriver sitt arbete för att barnet ska känna motivation och lust för att lära sig läsa.Forskningsbakgrunden lyfter fram olika forskares tankar och studier i ämnet, huruvidapedagogen kan påverka barnets motivation och läslust eller inte. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan individuell och kollektiv självkänsla

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Adelina Pignat; Caroline Roth; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finns det ett samband mellan den individuella självkänslan och den kollektiva självkänslan? Har kön och studieinriktning betydelse för självkänsla, såväl som den individuella som den kollektiva? Studien är gjord som en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter, bestående av Som Jag Ser Mig Själv (Irhammar & Birgerstam) som mäter självkänsla på individnivå med fem delskalor, och Collective Self Esteem Scale (Luhtanen & Crocker) som mäter den kollektiva självkänslan med fyra delskalor. Det ena testet innehöll 67 frågor, medan det andra innehöll 16 frågor. LÄS MER