Sökning: "Caroline Sasse"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Caroline Sasse.

 1. 1. Föräldrars upplevelser då deras barn har vårdats i livets slut på neonatal intensivvårdsavdelning : Ur ett familjecentrerat perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Sasse Caroline; Johanna Wegar; [2022]
  Nyckelord :Neonatal Intensivvård; Familjecentrerad vård; Föräldrar; Upplevelser; Livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har ca 10% av de nyfödda barnen behov av neonatalvård där vanligaste dödsorsaken är asfyxi, infektioner, underburenhet samt fosterskador. Oavsett ålder ska välbefinnandet främjas till livets slut. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård av barn på sjukhus : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Petra Hemlin; Caroline Sasse; [2019]
  Nyckelord :: Experiences; Hospital; Nurse; Pediatric Palliative Care; Pediatrisk palliativ vård; Sjukhus; Sjuksköterska och Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård innebär symtomlindring av obotliga tillstånd, som hos barn kan vara bland annat cancersjukdomar eller vissa neurologiska tillstånd. Att få palliativ vård som barn är en rättighet enligt WHO. Barnen upplevde ett behov av att ha sina föräldrar nära. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård av barn på sjukhus : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Petra Hemlin; Caroline Sasse; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Hospital; Nurse; Pediatric Palliative Care; Pediatrisk palliativ vård; Sjukhus; Sjuksköterska och Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård innebär symtomlindring av obotliga tillstånd, som hos barn kan vara bland annat cancersjukdomar eller vissa neurologiska tillstånd. Att få palliativ vård som barn är en rättighet enligt WHO. Barnen upplevde ett behov av att ha sina föräldrar nära. LÄS MER