Sökning: "Caroline Sellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Sellberg.

  1. 1. Integritet : en fallstudie av presstoppet av Norrköpings kommunala personaltidning Strömvirveln

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

    Författare :Caroline Sellberg; [2007]
    Nyckelord :Strömvirveln; personaltidning; Norrköping; journalist; ansvarig utgivare; integritet; intern kommunikation;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar presstoppet av den kommunala personaltidningen i Norrköping, Strömvirveln, 2006. Vikarierande redaktör på tidningen hade gjort ett temanummer på temat Mobbning på jobbet. Ansvarig utgivare stoppade numret eftersom han ansåg att det bland annat innehöll sakfel. LÄS MER