Sökning: "Caroline Skantz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Caroline Skantz.

 1. 1. Vad döljer sig bakom masken? : Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att identifiera våldsutsatta kvinnor prehospitalt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; Gabriella Harnestig Olsson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance nurse; domestic violence; women; experiences; phenomenology; Ambulanssjuksköterska; våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors fysiska och psykiska ohälsa. Ambulanssjuksköterskan är oftast den första personen i vårdkedjan som möter våldsutsatta kvinnor i en prehospital miljö. LÄS MER

 2. 2. "De ställde aldrig frågan, så jag berättade inte" : Våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; Amanda Olofsson Englund; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa. Sjuksköterskan är ofta den första inom hälso- och sjukvården som möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. LÄS MER

 3. 3. Gymmedlemmars motivation till gruppträning : En kvantitativ studie om psykiska, fysiska och sociala faktorers påverkan till motivation inom gruppträning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; [2013]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; motivation; gruppträning;

  Sammanfattning : Motivation till fysisk aktivitet fortsätter att öka i Sverige. En ny trend som blivit allt mer populär är gruppträningen. Varför människor väljer att träna i grupp eller träna själv är en individuell fråga.  Det finns olika motivationsfaktorer till vad det är som påverkar människor att delta i gruppträning. LÄS MER