Sökning: "Caroline Sten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Sten.

 1. 1. Grundämnes-distribuering och bendensitet : En XRF-undersökning av vikingatida och medeltida lårben från fyra arkeologiska lokaler

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Caroline Ytterman; [2014]
  Nyckelord :Elemental distribution; bone density; μXRF-spectroscopy; X-RAY; osteoporosis;

  Sammanfattning : This essay focuses on developing non-destructive methods to investigate the relationship between elemental distribution and bone porosity in archaeological bone. The skeletal material, which was analyzed, came from the archaeological sites of Skara (county of Västergötland), Varnhem (county of Västergötland), Sigtuna (county of Uppland) and Kopparsvik (county of Gotland). LÄS MER

 2. 2. Att möta utmaningen - En diskursanalys av europeiska staters inställningar till utsläppsreduktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Sten; [2011-07-04]
  Nyckelord :klimatpolitik; identitetskonstruktion; utsläppsreduktioner; diskursanalys; Europeiska Unionen; climate policy; construction of identity; emissions reductions; discourse analysis; European Union;

  Sammanfattning : The European Union is a self proclaimed leader in the field of climate change and has a common target for reductions of greenhouse gas emissions. In spite of this, there are great differences between the member states capacity and dedication to the cause of implementing the Unions climate policy and reduce their emissions. LÄS MER