Sökning: "Caroline Ström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Caroline Ström.

 1. 1. Lärplattans roll i barns liv : En kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares och förskollärares upplevelser av lärplattor för barns utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Alvinder; Caroline Korsmo Ström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sälenområdet får luft under vingarna : Hur en internationell flygplats kan påverka den befintliga turismen på en destination

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :LInnéa Junno; Caroline Magnevill; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A destination must adapt to people's increasingly mobile lifestyle and develop according to the guest's preferences. These are important factors for a tourism area to maintain its appeal. Sälenfjällen as a destination is changing, through the planning and commencement of an airport building. LÄS MER

 3. 3. Människokroppen i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med människokroppen på äldrebarnsavdelningar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Ström; [2018]
  Nyckelord :Biologi; människokroppen; förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med människokroppen i förskolans äldrebarnsgrupper, 3 till 5 års ålder och vilka läroplansmål de kopplar till detta arbete. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med ett förutbestämt frågeschema. Jag intervjuade sex förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan fysiskt aktivitetsmönster och sömnkvalitet bland kontorsarbetare : En tvärsnittsstudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Caroline Ström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Musik och demens: Hur musiken påverkar kognitiva funktioner och symtom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Hålén; Caroline Ström; [2016]
  Nyckelord :Dementia; Music; Nursing home; cognitive functions; Behavioral and psychological symptoms of dementia; Demens; Musik; Särskilt boende; Kognitiva funktioner; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en utbredd sjukdom som påverkar kognitiva funktioner och kan ge beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Omvårdnadsbehovet ökar i takt med att sjukdomen utvecklas. Tidigare forskning har visat att musik kan vara användbar vid sjukdom för att minska stress, oro och skapa lugn. LÄS MER