Sökning: "Caroline Sundkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Sundkvist.

  1. 1. Kronisk smärta hos hundar med osteoartrit : en jämförelse av två smärtskalor

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Caroline Sundkvist; [2017]
    Nyckelord :osteoartrit; kronisk smärta; Helsinki Chronic Pain Index; Canine Brief Pain Inventory; smärtskala;

    Sammanfattning : Mer än 20% av hundar över ett års ålder drabbas av osteoartrit. Det är en ledsjukdom med förslitning av ledbrosket, benpålagringar och ofta inflammation i ledkapseln som följd. Sjukdomen leder till kronisk smärta och sänkt livskvalitet hos de hundar som inte får tillräcklig behandling. LÄS MER