Sökning: "Caroline Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Caroline Svensson.

 1. 1. Among Us på Twitch : underhållande marknadsföring

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Caroline Svensson; Victor Simon Svenfelt; [2021]
  Nyckelord :Twitch; marknadsföring; livestreaming; videospel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är författad av Caroline Svensson och Victor Svenfelt för fortsättningskursen i Medie- & kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Among Us på Twitch - underhållande marknadsföring undersöker hur videospelet Among Us kunde bli ett av 2020 populäraste videospel och vilken roll den sociala medieplattformen Twitch spelade i det hela. LÄS MER

 2. 2. Disney eller Grimm? : En komparativ studie om folksagorna adaptioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Luka Mijaljevic; Caroline Svensson; [2021]
  Nyckelord :komparativ metod; protagonist; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om att jämföra klassiska folksagor och Disneys klassiker med en komparativ metod där vi jämför versionernas olikheter och likheter. Vi har inriktat oss på sagornas protagonister som i alla versioner är prinsessor. Utifrån detta har vi valt att redogöra våra frågeställningar ut ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. “Alla människor är håriga, men ta bort håret så fort du kan” : En kvalitativ studie av Gillette och Gillette Venus reklam på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Caroline Matts; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :gender; semiotic photo analysis; semi-structured interviews; Erving Goffman; Stuart Hall;

  Sammanfattning : The ways in which advertisements can affect social and brand-related aspects is an area of interest for both companies and society at large. The aim of this study is to examine and identify differences in the production and interpretation of advertisements on Instagram, targeted towards men versus women. LÄS MER

 4. 4. Utställande av kapitaltäckningsgarantier : När kan det anses vara rationellt att ställa ut en kapitaltäckningsgaranti och kan garantens minoritetsaktieägare missgynnas?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Caroline Birath; Clara Svensson; [2021]
  Nyckelord :Business law; capital contribution; capital adequacy; guarantees; minority shareholders; corporations; Aktiebolag; kapitaltäckningsgaranti; minoritetsskydd; associationsrätt; affärsjuridik; kapitalbrist; koncern; värdeöverföring; kapitaltillskott; rationellt utställande; garant;

  Sammanfattning : En kapitaltäckningsgaranti kan användas för att rädda ett aktiebolag som hamnar i en kapitalbristsituation från likvidationsplikt. En kapitaltäckningsgaranti innebär att en fysisk eller juridisk person avger ett ensidigt löfte om att tillskjuta medel till det mottagande aktiebolaget om ekonomin försämras till den grad att det registrerade aktiekapitalet understiger hälften. LÄS MER

 5. 5. How can Organisations Survive in an Increasingly Changing Business Environment?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Älmeby; Anna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Change Management; Crisis Management; Pandemic; COVID-19; Travel Industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : In a rapidly changing business environment, organisations need to find new ways to manage unpredictability to survive. The COVID-19 pandemic has made it apparent that organisations across industries can be vulnerable and exposed to crisis. LÄS MER