Sökning: "Caroline Tibell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Tibell.

 1. 1. Det schyssta sexköpet : En diskursanalys av hur sexköp framställs som en legitim handling på diskussionsforumet Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Tibell; [2017]
  Nyckelord :Flashback Forum; genussystem; hegemonisk maskulinitet; kritisk diskurspsykologi; prostitution; Raewyn Connell; sexköp; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur positiva attityder till sexköp relaterar till kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Tidigare forskning har visat att gruppen sexköpare består av en heterogen skara av män, och studier av dessa mäns bevekelsegrunder för att köpa sex har också genomförts. LÄS MER

 2. 2. Motivation till viktminskning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sabina Björk; Caroline Grönberg; Daniella Tibell; [2013-06-25]
  Nyckelord :Kost; Motivation; Self Determination Theory; Träning; Viktminskning;

  Sammanfattning : Eftersom övervikt och fetma är ett stort problem i dagens samhälle är det viktigt att forska i hur en framgångsrik och hållbar viktnedgång frammanas. Denna studie syftar till att utforska människors motivation till viktminskning. Undersökningen har en deduktiv ansats där Self Determination Theory valts som utgångspunkt. LÄS MER