Sökning: "Caroline Tungel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Tungel.

 1. 1. Förekommer low-balling på svenskarevisionsmarknaden? : En studie av revisionsbyråbyten under år 2002-2009 i bolagnoterade på Stockholm NASDAQ OMX.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Tungel; Gustav Jonasson; [2012]
  Nyckelord :Low-balling; Svenska revisionsmarknaden; Stockholm Nasdaq OMX; Oberoende;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida revisionsbyråer vid revisionsbyråbyten initialt offererarrevisionsarvoden som understiger deras kostnader för att sedan höja revisionsarvodetefterföljande år, så kallad low-balling. I denna studie undersöks om low-balling förekommervid revisionsbyråbyten under år 2002-2009 i bolag noterade på Stockholm Nasdaq OMX. LÄS MER

 2. 2. Förändring av IAS 17 Leases : Hur påtaglig är operationell leasing i svenska detaljhandeln?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hedvig Smedh; Caroline Tungel; Johan Sarasalo; [2011]
  Nyckelord :leasing; förändring av IAS 17; detaljhandeln;

  Sammanfattning : .... LÄS MER