Sökning: "Caroline Ulvros"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Caroline Ulvros.

 1. 1. Entrapment av en global aktör

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Ulvros; [2014]
  Nyckelord :entrapment; normativ institutionalism; EU:s utrikespolitik; suveränitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The development of the European Union can be crucial for understanding possibilities for change in state sovereignty. Whether the European Union holds some characteristics that are otherwise incorporated in the notion of the state can be examined by looking at foreign policy, which is regarded as a central feature of sovereignty. LÄS MER

 2. 2. Värdig ett Nobelpris?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Caroline Ulvros; [2012]
  Nyckelord :lämplighetslogi; normer; legitimitet; diskrimineringslag; europeisering; riksdagsdebatt; rättighetslagstiftning; Human rights; Mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : En av anledningarna till att Europeiska Unionen tilldelades Nobels fredspris år 2012 är den roll som organisationen har spelat för utvecklingen av mänskliga rättigheter i Europa, trots att det finns avsevärda oklarheter kring hur stort inflytande gällande rättigheter som EU faktiskt utövar. Med utgångspunkt i den normativa institutionalismens fokus på normers avgörande betydelse för hur organisationer formas syftar denna uppsats till att klargöra huruvida EU legitimeras som en auktoritet över nationell lagstiftning eller inte. LÄS MER

 3. 3. En suverän utrikespolitik?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Ulvros; [2011]
  Nyckelord :institutionalism; sovereignty; EU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to develop a better understanding of the challenges and possibilities of sovereignty from an institutionalist view. By studying an area of uncertain status in institutionalist theories on sovereingty, I hope to clarify whether the conventional content of sovereignty is still intact. LÄS MER

 4. 4. Vad bör sägas? - en begreppsanalys av förändringar i synen på yttrandefrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Ulvros; [2008]
  Nyckelord :yttrandefrihet; begreppsanalys; värdeförändring; idéanalys; hets mot folkgrupp; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay intends to investigate the view on freedom of speech in Sweden. The expanding of the hate crime law rises the question if there is a current changing view on freedom of speech. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar det globala civilsamhället staten? Exemplet rörelser för legalisering av abort i Colombia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Ulvros; Ellinor Häggebrink; [2006]
  Nyckelord :makt; globalt civilsamhälle; påverkan; feminism; abortfrågan; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På kort tid har Colombia gått från ett totalförbud mot abort till en oväntad legalisering, en kontroversiell lagändring vilken är ett resultat av inhemska och internationella organisationers arbete i kombination med det globala civilsamhället. Denna utveckling visar en oväntad källa till makt som blir intressant att fördjupa sig i då det är ett aktuellt fenomen, och en kritisk fråga som kom ett genomföra en radikal förändring i ett konservativt klimat. LÄS MER