Sökning: "Caroline Vanhanen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Vanhanen.

 1. 1. Våldslegitimering : en kvalitativ studie kring nationell (o)säkerhet i amerikansk kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Caroline Vanhanen; [2016]
  Nyckelord :USA; Köpenhamnskolan; säkerhetisering; våldslegitimering; IS; nation; mänskliga rättigheter USA; Copenhagen School; securitization; legitimizing of violence; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks legitimering av våld i amerikansk kontext. Syftet är att förstå och göra anspråk på att förklara legitimering av våld. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld : en intersektionell utvärdering av 2015 års utredning om en nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Caroline Vanhanen; [2016]
  Nyckelord :intersectionality; day-to-day honour-related violence; honour-related violence; patriarkat; jämställdhet; makt; intersektionalitet; hedersrelaterat våld; vardagsheder; power; equality; patriarchy; mänskliga rättigheter; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och utvärderar statens offentliga utredningars slutbetänkande kring en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck från 2015. Tidigare forskning presenteras med de främsta perspektiven som används i studier kring ämnet som är kulturellt perspektiv, könsperspektiv och intersektionellt perspektiv. LÄS MER