Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. "Att vara singel" : Upplevelse av singelliv och syn på parrelationer

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Caroline Varga; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Antalet ensamstående har ökat kraftigt i Stockholm under senare år. Frihet och självständighet ses som särskilt viktiga egenskaper för singelpersoner. Det är även socialt eftertraktat att som ensamstående framstå som lycklig och stark. LÄS MER