Sökning: "Carroll´s CSR pyramid"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Carroll´s CSR pyramid.

 1. 1. Att ta ansvar- men till vilket pris? : En studie om hur företag inom energibranschen förhåller sig till arbetet med CSR gentemot företagets finansiella mål

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ida Nilsson; Sara Sundstrand; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR; Sustainability; Financial goals; Profitability; Stakeholder theory; Carroll´s pyramid.; corporate social responsibility; CSR; hållbarhet; finansiella mål; lönsamhet; intressentteorin; carrolls pyramid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elbolag förhåller sig till arbetet mellan CSR och företagets finansiella mål. Dessa två mål tenderar att dra åt olika håll och det har av denna anledning varit av intresse att undersöka. Det sker även en jämförelse mellan börsnoterade och icke börsnoterade bolag. LÄS MER

 2. 2. Who Cares? : A Comparison of Consumer Perceptions of CSR Between Western and Eastern Europe

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rozelin Celik; Josefine Persson; Adam Tkáč; [2018]
  Nyckelord :CSR; consumer awareness; consumer perception; marketing strategies; international business strategy; purchase behaviour; Western Europe; post-communist; Eastern Europe;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) is a topic that has been widely researched and is still a progressing and important subject to study. Many researchers have focused on the importance and risks of CSR but have been unsuccessful in conducting research that brings forth managerial implications regarding the challenges and complexity that comes from contextual differences. LÄS MER

 3. 3. En komparativ fallstudie mellan fyra kommunala fastighetsföretags miljöarbete och miljöredovisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Andersson; Emma Fridh; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability; environmental activities; environmental reporting; Carroll´s CSR pyramid; stakeholder theory; legitimacy theory and differentiation.; CSR; hållbarhet; miljöarbete; miljöredovisning; Carrolls CSR pyramid; intressentteorin; legitimitetsteori och differentiering.;

  Sammanfattning : Oron över de miljömässiga effekterna av företags handlingar har ökat, och således även miljö­arbetet för en hållbar framtid. Företag kan arbeta med miljöfrågor på flera olika sätt och miljö­arbete blir vanligare inom små och medelstora företag. LÄS MER

 4. 4. The Corporate Social Responsibility path to bridge the consumer expectations gap : A study of how Swedish fresh food producers commit into environmental and social actions

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Yasha Åkesson; Ségolène Le Flohic; Camille Bazinet; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; environmental actions; social actions; Swedish fresh food industry; fresh food producers; consumer expectations gap.;

  Sammanfattning : Research Questions: How should Corporate Social Responsibility actions support Swedish fresh food producers to bridge the consumer expectations gap? How do Swedish fresh food producers acquire information about the consumer expectations? Which environmental and social actions within the CSR concept do Swedish fresh food producers take and why? How should Swedish fresh food producers further develop and extend their environmental and social actions? Purposes: The purposes of this study are to describe how Swedish fresh food producers acquire information about consumer expectations, to analyse which environmental and social actions within the CSR concept these producers could handle to bridge the consumer expectations gap and to suggest what environmental and social actions Swedish fresh food producers should undertake to do more and to do better.   Method: This study carries out a qualitative research with a deductive scientific approach. LÄS MER

 5. 5. The Social Responsibility of Corporations – Give the environment a break

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Darjosh Teymouri; [2015]
  Nyckelord :CSR; Nestlé; Greenpeace; Sustainable; Environment; Responsibility; Deforestation; Palm Oil; Corporate Environmentalism; NGO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines Nestlé and their CSR engagement from an environmental aspect, focusing on deforestation and their use of palm oil. Being the world’s largest producer of food and beverages they are a target for public scrutiny when engaging in CSR initiatives. Using Archie B. LÄS MER