Sökning: "Carroll´s pyramid."

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Carroll´s pyramid..

 1. 1. Kalhygge eller hyggesfritt skogsbruk? - Faktorer som påverkar privata skogsägares val av avverkningsmetod Kandidatuppsats i

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Näsström; Matilda Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :selective cutting; clear cut; logging methods; private forest owners; Carroll’s pyramid; social dilemmas; hyggesfri avverkning; kalhygge; avverkningsmetoder; privata skogsägare; Carrolls pyramid; sociala dilemman;

  Sammanfattning : Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier då den bidrar till hög ekonomisk tillväxt förlandet. Den mest använda metoden vid avverkning är kalhygge som både är effektiv ochkostnadseffektiv. LÄS MER

 2. 2. Successful actions to a sustainable future depend on the strategy : An exploratory study of MNEs Corporate Social Responsibility in the Fast Fashion Industry

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Pfante; Victoria Rosso; [2020]
  Nyckelord :Strategy; Focus; Actions; Corporate Social Responsibility; Fast fashion industry; Multinational Enterprises; Sustainability;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility is a well-discussed phenomenon where existing researchers within the field of MNEs have found an increased interest in the CSR topic. Existing research between the two topics is still at an early stage where the main reason is the complexity of defining the CSR concept, as well as the MNEs cross-border operations in multiple contexts. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning : En dokumentstudie av fyra europeiska flygbolags hållbarhetsredovisning och deras utveckling mellan år 2008 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Didi Nordberg; Westien Viktoria; [2020]
  Nyckelord :CSR; sustainability; European aviation industry; development process; GRI; TBL; Carroll’s pyramide; Stakeholder theory; literature review; CSR; hållbarhetsredovisning; europeiska flygbolag; utveckling; GRI; TBL; Carroll’s pyramid; intressentmodellen; dokumentstudie;

  Sammanfattning : Företags ansvar för deras samhällspåverkan resulterade i begreppet CSR. Företagens samhällsansvar utgörs av att minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet medför ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En aktuell bransch som vänt i fokus är flygbranschen. LÄS MER

 4. 4. Understanding CSR in the textile industry in a middle-income country : Stories from future managers in Sri Lanka

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Samantha Preiksaite; Tora Levehag; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; CSR; Culture; Culture Dimensions; Ethical Dilemmas; Values; Sri Lanka; Textile Industry;

  Sammanfattning : Production has relocated to the Eastern world, whilst consumption is dominating the Western world. Taking into consideration the cultural differences between East and West sanctions a problem, as it is identified that corporate social responsibility (CSR) practices require adaptation to the different cultural contexts. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara ett trädkramarvarumärke, det är frågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lova Sild Löhman; Martina Hörwing; Sofia Leine; [2019]
  Nyckelord :CSR; creating shared value; CSR-strategy; brand equity; the outdoor fashion industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att vara eller inte vara ett trädkramarvarumärke, det är frågan. - En kvalitativ studie om hur CSR påverkar varumärkeskapital i outdoor fashion-branschen. LÄS MER