Sökning: "Casanova Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Casanova Eriksson.

  1. 1. Satori : Ett datorspel skapat med hjälp av industridesign

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

    Författare :Viktor Eriksson Casanova; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Målet med projektet är att skapa ett spel med ett unikt spelkoncept som gynnar det kreativa tänkandet. Projektet startades med dessa förutsättningar. Analyser gjordes för att få ett helhetsintryck av hur spelmarknaden och spel ser ut idag och för att se om projektet var värt att ta vidare. LÄS MER