Sökning: "Casanova"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Casanova.

 1. 1. Att tala om religion i skolan. : – Hur religionslärare förhåller sig till en sekularistisk diskurs och metoder för att främja personliga samtal om religion i klassrummet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :public religion; private religion; didactics; secularist discourse; religious education; upper secondary school teachers; Offentlig religion; privat religion; didaktik; sekularistisk diskurs; religionskunskap; gymnasielärare;

  Sammanfattning : Religious education teachers in modern secular countries like Sweden are faced with many challenges. For example: how do the teachers encourage students to talk about religion when religion is largely understood as a private matter? Kittelmann Flensner found in her 2015 study that Swedish schools operate under what she calls a secularist discourse. LÄS MER

 2. 2. Experimental investigation and analysis of a distributed MPPT system for a small-scale photovoltaic installation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Moises Hasbum Casanova; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the integration of distributed MPPT solutionswith existing photovoltaic systems. Power electronics are used to optimizethe output power from solar panels. Different topologies are used where adc/dc converter carries out the optimization task for one or more strings ofsolar panels. LÄS MER

 3. 3. Att leva med hjärntrötthet efter stroke : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Veronica Cavero Casanova; [2018]
  Nyckelord :post stroke fatigue; självhantering; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år ungefär 25000 människor i stroke för första gången. Ungefär 40 procent av de som överlever en stroke får kvarstående funktionedsättningar, vilka påverkar deras vardag och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 4. 4. L’HISTOIRE DE MA VIE DE GIACOMO CASANOVA : AUTOBIOGRAPHIE OU ROMAN D’AVENTURE ? Une étude comparative du texte original des mémoires de Giacomo Casanova et de l’adaptation de Jean Laforgue

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Héloïse Karlsson; [2016-11-23]
  Nyckelord :Franska; Giacomo Casanova; Jean Laforgue; memoirs; rewriting; adaptation; fictional; hypertext; hypotext; censorship; 19th century;

  Sammanfattning : The aim of this study is to determine the role of Jean Laforgue’s adaptation of Giacomo Casanova’s memoirs in the construction of a fictional, almost mythical character. To achieve our purpose, we have compared an extract of Casanova’s original text to the corresponding extract of Jean Laforgue’s version. LÄS MER

 5. 5. Offentliga eller privata religioner i läroböcker : en kvalitativ inehållsanalys om hur Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism framställs i läroböcker för Religionskunskap 1.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Anton Vikström; [2016]
  Nyckelord :textbooks; content analysis; public; private; secularization; de-privatization;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how Judaism, Christianity, Islam, Hinduism and Buddhism are portrayed in four Swedish textbooks for use in upper secondary school using José Casanova’s theory about the public and the private sphere and Craig Calhoun’s interpretation of Jürgen Habermas theory of the public sphere. The four textbooks examined are all to fit the latest curriculum for upper secondary school education on the subject Religionskunskap 1 (Religious education 1). LÄS MER