Sökning: "Case Grant"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden Case Grant.

 1. 1. Copyright and Abuse of Dominant Position in EU - Intersection Between Copyright Law and Abuse of Dominant Position in Situation of Refusal of License

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rekha Kumari; [2022]
  Nyckelord :Competition Law; Intellectual Property; Copyright law; Abuse of dominant Position; Intersection between copyright and abuse of dominance; Refusal to licence and Supply; European Case Law; Exceptional circumstance and Essential Facility doctrine.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Where intellectual property such as copyright, patent, industry property and design etc., focuses on the rewards of creative and inventive effort of IP owners and the rightsholders. LÄS MER

 2. 2. Jämkning av äktenskapsförord och riskerna med digitala familjerättsliga avtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Diana Prokopic; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; ekonomisk familjerätt; jämkning av äktenskapsförord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom äktenskapsförord har makar möjlighet att reglera sina egendomsförhållanden vid en eventuell skilsmässa. Om en make anser att ett eller flera villkor i äktenskapsförordet är oskäliga kan denne åberopa jämkning enligt bestämmelsen i 12 kap. 3 § Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) (ÄktB). I förarbetena till lagen, prop. LÄS MER

 3. 3. Business Ecosystem as a Strategy for Internationalization and Growth of S.M.E.s : A case study of S.M.E.s in Lagos, Nigeria.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Olanrewaju Ibrahim Oladele; [2022]
  Nyckelord :Business Ecosystem; Networking; Co-opetition; Internationalization; SME;

  Sammanfattning : The constant change in today's business environment has brought about the need for S.M.E.s to contend with more dynamic, complicated, and global business environments, making it hard to maintain competitiveness. LÄS MER

 4. 4. Stress and stress coping in early-stage entrepreneurship: The dual context of venture capital and business accelerators

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tobias Burger; Liina Kekki; [2022]
  Nyckelord :entrepreneurship; stressors; stress coping; venture capital; business accelerator;

  Sammanfattning : Entrepreneurs are a central element of dynamic economies and a growing component of the global workforce. Research has shown that entrepreneurs face high levels of stress, which negatively impacts their health and causes substantial costs for healthcare systems. LÄS MER

 5. 5. WWF i Tridom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Andrén; [2022]
  Nyckelord :Legitimitet; NGO; Ansvarsutkrävande; Green Grabbing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The NGO WWF runs conservation projects in the Tridom rainforest area to preserve biodiversity. They have financed and trained eco-guards whose task is to protect the forest from poaching. In the same area, the indigenous population Baka lives off and in symbiosis with the rainforest. LÄS MER