Sökning: "Caseload"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Caseload.

 1. 1. Förlossningsbarnmorskan och den kontinuerliga närvaron

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Landén; Kristina Griffiths; [2020-06-30]
  Nyckelord :barnmorska; förlossning; kontinuerlig närvaro; sjukhus; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: The traditional midwife's role is to be continuously present with the woman during labour. When the midwife is present a calm and safe place develop where the labour inducing hormone Oxytocin is produced. LÄS MER

 2. 2. “Det handlar mycket om att släcka bränder” : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lena Karimi; Melisa Masinovic; [2020]
  Nyckelord :Work-related stress; child welfare workers; demand; control; social support; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the experience of work-related stress among childcare workers. It further explores the ways in which stress can be prevented in the workplace. The study is based on a qualitative research method, consisting of six semi-structured interviews with social workers. LÄS MER

 3. 3. Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katrin Ring; Cajsa Rausér Porsback; [2020]
  Nyckelord :Kontinuitet; Förväntningar; Mödrahälsovård; Caseload; Barnmorska; Val av vård Continuity; Expectations; Maternity Care; Midwife; Choice of care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Caseloadkontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och begränsningar inom arbetet med ekonomiskt bistånd : En kvalitativ studie om socialsekreterares handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Oscar Olsén; Stéphanie Plouda; [2019]
  Nyckelord :discretion; income support; street-level bureaucrat; social work; vignette study; handlingsutrymme; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrat; socialt arbete; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka hur olika socialsekreterare resonerade i sina bedömningar inom ekonomiskt bistånd samt hur socialsekreterarna uppfattade och tillämpade sitt handlingsutrymme. Fem socialsekreterare intervjuades i en kvalitativ intervjustudie där även två vinjettfall ingick. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskor som lämnat förlossningsvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Fanny Östman; Sofie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Midwifery; thoughts and experiences; qualitative research; barnmorskor; förlossningsvård; kvalitativ intervjustudie; tankar och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditet och förlossning är en naturlig process i vilken barnmorskan är den primära vårdgivaren. Forskning visar att blivande föräldrar gynnas av att få stöd av en barnmorska under barnafödandet men förlossningsklinikerna i Sverige är underbemannade. LÄS MER