Sökning: "Cash determinants"

Visar resultat 16 - 20 av 47 uppsatser innehållade orden Cash determinants.

 1. 16. Private Equity-finansiering - hjälpande eller stjälpande? : En eventstudie om svenska PE- och VC-aktörers påverkan på operationellt värdeskapande för svenska portföljbolag under 2000 – 2017.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filip Svenberg; Philip Hivander; [2018]
  Nyckelord :Private Equity; Venture Capital; Long Term Performance; Initial Public Offering; Private Equity; Venture Capital; Långsiktigt värdeskapande; Börsnotering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det långsiktiga värdeskapandet av Private Equity (PE)- och Venture Capital (VC)-bolag är ett fenomen som forskats kring sedan dess uppenbarelse i mitten av 80-talet. Tidigare forskning har främst fokuserat på portföljbolagens prestation under ägande, medan forskningen är gles gällande de långsiktiga konsekvenserna av PE- och VC-ägande. LÄS MER

 2. 17. Cash holdings and Multinationality: a European perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ruben Hanson; [2017]
  Nyckelord :JEL: G30 General Corporate Finance and Governance ; G32 Financial Risk and Risk Management ;

  Sammanfattning : Using data from twelve countries in the European Union over a 13-year period (2002-2015) with 9,707 observations, the effect of multinationality and the crisis on cash holdings is examined in a European setting. Both firm and country characteristics of firms are taken into account. LÄS MER

 3. 18. Determinants of Exchange Rate Risks in the Automotive Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daria Pilat; [2016-10-14]
  Nyckelord :determinants of foreign currency exposure; currency risk hedging; automotive industry;

  Sammanfattning : The thesis details the analysis of foreign currency exposure determinants based on 21 companies in the automotive industry. The analysis confirms theoretical suggestions that the automotive industry is prone to foreign currency exposure and risks being influenced by competition intensity, functional currency, export ratio, geographic distribution of sales and production networks and operational flexibility. LÄS MER

 4. 19. Intergenerational Mobility and Education - Evidence from Latin America

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linnéa Frid; Désirée Hermann; [2016-07-05]
  Nyckelord :intergenerational mobility; social mobility; inequality; education; Latin America; gender; ethnicity;

  Sammanfattning : The main objective of this study is to investigate the extent of social mobility in Latin America. Using educational attainment as a proxy for socioeconomic status in 18 Latin American countries, this study estimates ordinary-least-squared regressions of the persistence of educational attainment across generations. LÄS MER

 5. 20. Corporate Currency Hedging through the Use of Derivatives An analysis on its effects and determinants on a European sample

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Marco Cazzola; Ioannis Ntarlantanis; [2016]
  Nyckelord :Corporate Risk Management; Foreign Exchange Exposure; Derivatives;

  Sammanfattning : According to financial theory, corporate hedging increases shareholders' value in presence of imperfect capital markets. Empirical results backing this hypothesis have always been contradictory, showing different results depending on which kind of companies, industries, countries were analyzed and which proxy variables were deployed to assess this relationship. LÄS MER