Sökning: "Cash determinants"

Visar resultat 6 - 10 av 47 uppsatser innehållade orden Cash determinants.

 1. 6. Förklaringsfaktorer till variationer i effektiva skattesatser : En longitudinell studie av noterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Caveldin; Rebecca Orädd; [2020]
  Nyckelord :effective tax rates; firm size; leverage; capital intensity; R D intensity; profitability; political cost theory; political power theory; effektiva skattesatser; företagsstorlek; skuldsättning; kapitalintensitet; FoU-intensitet; lönsamhet; politiska kostnader; politisk makt;

  Sammanfattning : Syfte: Företags kassaflöden och vinster samt staters inkomster påverkas av hur mycket skatt som betalas av företag. Resultat i tidigare forskning om företagsstorlekens betydelse för effektiva skattesatser är motstridiga. LÄS MER

 2. 7. The economic and social conditions of Pakistani Basmati Rice Farmers

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Rural Development and Agroecology

  Författare :Sofia Valter; [2020]
  Nyckelord :food security; household; income; livelihood; Pakistan; Punjab; small scale farmer;

  Sammanfattning : In most developing countries the lack of resources, high costs, and limited diversified income sources are among the major factors that affect small-scale farming households' ability to earn an income, reproduce and be food secure. By using a strategy of income diversification and the use of cash crops in agricultural production can be a resourceful way for a sustainable livelihood and a reduced risk of income variability for small-scale farmers. LÄS MER

 3. 8. The impact of M&A on shareholders’ Value; Determinants of the acquirer value creation; Empirical evidence from the Swedish Market.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Badi Mousa; Hussam Restum; [2020]
  Nyckelord :Merger acquisition M A ; Cumulative abnormal returns CAR ; Value creation; Event study; Swedish market.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the impact of M&A announcement on the acquirer shareholders' value in the Swedish market. We further aim to find the determinants behind these changes in the acquirer stock prices. LÄS MER

 4. 9. Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Fäger; Dante Haqués; Edvin Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Likvida medel; Determinanter; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag? Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade bolag Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 10. Determinants of Bidders' Abnormal Returns in Technology Mergers and Acquisitions

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Dahlfors; Stefan Padjen; [2019-07-08]
  Nyckelord :Event Study; Technology Industry; Mergers and Acquisitions; Shareholder Value;

  Sammanfattning : We study 314 mergers and acquisitions (M&As) of European and American technology firms between 2004 and 2018. Using the standard event study methodology, this paper analyzes the abnormal returns of bidders in the event window around the M&A announcement date to investigate whether or not technology M&As create value. LÄS MER