Sökning: "Caspar Sjöstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caspar Sjöstrand.

 1. 1. Debt and Equity Market Development as Determinant of Source of Financing and Method of Payment in M&A

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ulrika Frisk; Caspar Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :method of payment; source of financing; mergers acquisitions; information asymmetry; capital market development;

  Sammanfattning : In this paper we extend current research on capital market development, source of financing and the method of payment in mergers and acquisitions. By comparing the relative development between debt and equity markets we examine acquirers' consideration of the relative cost between the two markets. LÄS MER

 2. 2. Corporate Transformation under Private Equity Ownership

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kristian Kärrman; Caspar Sjöstrand; [2013-08-05]
  Nyckelord :Private QEquity; Leveraged Buyouts; Operating Improvements;

  Sammanfattning : This thesis aims at investigating and comparing financial changes in private equity owned companies to non-private equity owned companies. We have done this by selecting 25 companies that have been exited by a private equity firm between 2004 and 2012 and compared changes in growth, profitability and efficiency during the holding period to a number of comparable companies. LÄS MER