Sökning: "Casper Long"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Casper Long.

 1. 1. Disruptive Events as a return ticket home : A qualitative study on how disruptive events influence reshoring decision making

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Julia Redgård; Casper Ryberg; [2022]
  Nyckelord :Reshoring; Nearshoring; Disruptive events; clothing industry; Disruptions; Supply chain disruptions;

  Sammanfattning : Background: Reshoring is a growing phenomenon that refers to a company’s decision to move production back from a previously offshored location. There are many drivers and barriers to such decisions that display an increased complexity for managers. It gets even more challenging in a world with high levels of uncertainty shown in the past decade. LÄS MER

 2. 2. Training Autoencoders for feature extraction of EEG signals for motor imagery

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Casper Wahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electroencephalography (EEG) is a common technique used to read brain activity from an individual, and can be used for a wide range of applications, one example is during the rehab process of stroke victims. Loss of motor function is a common side effect of strokes, and the EEG signals can show if sufficient activation of the part of the brain related to the motor function that the patient is training has been achieved. LÄS MER

 3. 3. Breaking the glass ceiling : How to increase diversity in boards of directors in small and medium-sized enterprises in Denmark

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Casper Mose Hansen; Clementina Chifuel Manasseh; [2021]
  Nyckelord :Boards of Directors; Breaking the glass ceiling; Open Positions; Quotas; Diversity; Small and medium-sized companies; Networks; Culture.;

  Sammanfattning : Breaking the glass ceiling of boards of directors has been a hot topic globally for over a decade without any significant results. With an increase in demand for sustainable companies, the current composition of most of the boards of directors is contradictory, where homogeneous boards of directors are more a rule than an exception. LÄS MER

 4. 4. Nyckeltal och dess betydelse för aktievolatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Olsson; Casper Ternerot; [2019]
  Nyckelord :Firm Specifik Risk; Financial Risk; Operational Risk; Volatility; Key Ratios; Stock Market; Nasdaq OMX Stockholm; Företagsspecifik risk; Finansiell risk; Operationell risk; Volatilitet; Nyckeltal; Aktiemarknaden; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Relationen mellan avkastning och risk har länge varit debatterad. Den klassiska modellen Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en av standardmodellerna inom finans. CAPM har dock brister och kompenserar inte investerare för den företagsspecifika risken som tas. LÄS MER

 5. 5. Solving Heyawake puzzles using Answer Set Programming

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :CASPER WINSNES; GUSTAV ZANDER; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker automatisk lösning av Heyawakepussel genom att använda Answer Set Programming. Heyawake är på många sätt likt det mer välkända Sudoku men har inte blivit lika efterforskat vilket gör spelet väldigt intressant att undersöka. LÄS MER