Sökning: "Cassandra Bjelkelöv Telldahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cassandra Bjelkelöv Telldahl.

 1. 1. Modelling animal health as a production factor in dairy production : a case of Swedish dairy agriculture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Cassandra Bjelkelöv Telldahl; [2019]
  Nyckelord :animal health; Cobb-Douglas; dairy production; investing; managerial economics; mastitis; production function; regression aAnalysis; SCC;

  Sammanfattning : Farm animal diseases affect livestock production in several different ways. From an economic perspective, diseases are an undesirable contribution to the production process. Diseases thereby lower the producer's profit margins by reducing animal health and causing unnecessary suffering to the animals. LÄS MER

 2. 2. Den upplevda lönsamheten hos hästföretag : en kvantitativ studie av lönsamhetsfaktorer för hästföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rebecka Ferm; Siri Israelsson; Cassandra Bjelkelöv Telldahl; [2017]
  Nyckelord :diversifiering; finansiell bootstrapping; finansiering; hästföretag; hästnäringen; logistisk regression; lönsamhet; omsättningsnivå; självupplevd; tillväxt;

  Sammanfattning : I arbetet kommer den upplevda lönsamheten att undersökas genom att vi undersöker hur strategier såsom diversifiering, investering, kapitalanskaffning och kostnadsreducering påverkar lönsamheten hos hästföretag. Om en näringsidkare upplever sig lönsam behöver inte det innebär att kvoten mellan resultat och kapital är hög, utan det kan bero på andra orsaker. LÄS MER