Sökning: "Cassandra Lundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cassandra Lundin.

  1. 1. Att utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats : En vardag för sjuksköterskan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Sofia Ekholm; Cassandra Lundin; [2019]
    Nyckelord :sexuella trakasserier; sjuksköterska; litteraturöversikt; upplevelse; patient; kollega;

    Sammanfattning : Sexuella trakasserier är ett världsomfattande problem som delas in i verbala, icke verbala och fysiska trakasserier. Att utsättas för sexuella trakasserier kan upplevas traumatiskt och resultera i långvarigt fysiskt men även psykiskt lidande. LÄS MER