Sökning: "Cassandra Nicoletti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cassandra Nicoletti.

  1. 1. "Man lär sig tänka själv och då får man mer fantasi!" Harry Potter-seriens didaktiska möjligheter i F - 3

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Cassandra Nicoletti; Yasemin Residovska; [2018]
    Nyckelord :fan fiction; fantasylitteratur; Harry Potter; läsning; erfarenhetspedagogik; undervisning; litteraturdidaktik; F-3;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska möjligheter Harry Potter-serien av J.K. Rowling kan ha i årskurs F – 3. LÄS MER