Sökning: "Catarina Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Catarina Karlsson.

 1. 1. PARTIIDEOLOGISKA LINJENMELLAN POLITISKA NIVÅER : En komparativ studie om ideologiska skillnader inom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Catarina Rhen; Victoria Råsten Claesson; [2017]
  Nyckelord :Political ideologies; ideological differences; decentralization; national politics; local politics; left- and rightwing scale;

  Sammanfattning : This essays purpose is to study whether the political ideologies shift depending on the political level. For this purpose two political parties in Swedish parliament have been qualitative studied in a comparative analysis through the terms of social vision, outlook on mankind and economic organization. LÄS MER

 2. 2. Den Fria Leken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Catarina Karlsson; Hanna Lindman; [2016]
  Nyckelord :förskola; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; den fria leken; strategier; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger som arbetar inom förskolan ser på begreppet inkludering. Syftet är också att studera och analysera vilka pedagogiska strategier förskollärare och specialpedagoger använder sig av för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den fria leken på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Syntaktische Strukturen im Deutschen und Schwedischen. Mit welchen Strategien werden syntaktisch komplexe Sätze aus dem Deutschen ins Schwedische übersetzt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Catarina Ulfgren; [2013-06-27]
  Nyckelord :Syntaktische Strukturen; komplexe Sätze; eingebettete Sätze; Fred Karlsson; Angela Lackner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Matematik och musik - en helhetssyn på lärande : En undersökning kring hur pedagoger i förskolan använder musiken för att främja barns matematikinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Catarina Karlsson; Emma Malmberg Lindqvist; [2011]
  Nyckelord :musik; matematik; ämnesintegrerat arbete; tematiskt arbete; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på om pedagoger i förskolan använder sig av musik för att främja barnens matematikinlärning och i sådana fall på vilket sätt de gör det, eller om de använder sig av matematik och musik var för sig. I undersökningen medverkade fyra förskollärare och intervjuerna utfördes både enskilt och i par och vi utförde kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Det osynliga lidandet : Kvinnors upplevelser av depression. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Catarina Åhlén; Anette Eriksson Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Depression; kvinnor; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors psykiska välbefinnande har försämrats sedan 1980-talet. Sjukdomsrisken för kvinnor att någon gång i livet drabbas av depression är 40 %.Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av depression i det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie baserad på 14 kvalitativa artiklar, publicerad mellan 2006-2011. LÄS MER