Sökning: "Catarina Laurén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catarina Laurén.

  1. 1. Autenticitet : En studie som behandlar Auschwitz-Birkenau-museets och Livrustkammarens presentationer av autenticitet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

    Författare :Catarina Laurén; Grace Hung; James Johansson; [2013]
    Nyckelord :Authenticity; Auschwitz; Auschwitz-Birkenau; memorial; museum; Preservation; Oswiecim; Oświęcim; Poland; Royal; Armoury; Stockholm.; Autenticitet; Auschwitz; Auschwitz-Birkenau; minnesplats; Museum; Bevarande; Oswiecim; Oświęcim; Polen; Livrustkammaren; Stockholm.;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en jämförelse hur Auschwitz-Birkenau-museet samt Livrustkammaren arbetar med sina respektive artefakter rörande bevarandeperspektivet. Detta innebär att författarna kommer fokusera på hur respektive museum arbetar för att bevara autenticiteten i de artefakter som finns. LÄS MER