Sökning: "Catarina Rosenberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Catarina Rosenberg.

 1. 1. Anhörigas erfarenheter : av att leva nära en person med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sanela Gyllin; Catarina Rosenberg; [2010]
  Nyckelord :Relatives; Experiences; Psychosis; Support; Share; Anhöriga; Erfarenheter; Psykossjukdom; Stöd; Delaktighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Talk the talk and walk the walk? -A study of the dissonance between the consumers’ attitudes and actual behaviour towards local produce-

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anita Jansson; Hilde Rosenberg Hansen; Catarina Nordlindh; [2008]
  Nyckelord :Theory of Planned Behaviour Local Produce Food Consumer Behaviour Decision-making process; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : A debate on environmental issues and food safety has been ongoing in Sweden and it is suggested that consumers' are seeking local produce instead of global and exotic foods. Moreover, studies show that the consumers’ positive attitude towards local produce does not reflect their actions. LÄS MER

 3. 3. Hur konsulter i bemanningsbranschen arbetande inom lager, verkstad och industri uppfattar sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Catarina Rosenberg; Matilda Svan; [2008]
  Nyckelord :Work Environment Impact Scale WEIS ; assessment; work activity; psychosocial environment; physical environment; Work Environment Impact Scale WEIS ; bedömning; aktiviteten arbete; psykosocial arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bemanningsbranschen i Sverige är expansiv. Arbetet som konsult innebär ständiga anpassningar till nya miljöer. Arbetsmiljön består av psykosociala och fysiska aspekter och idag är problemen inom psykosociala arbetsmiljön mer uttalade än på 1990-talet. LÄS MER