Sökning: "Catarina Sparre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Catarina Sparre.

 1. 1. Scenarier för framtida effektbalans i elområde tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Sparre Catarina; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Energismarta ishallar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Linda Lundmark; Hanna Marklund; Egil Schultz; Catarina Sparre; Lovisa Svensson; Philip Wallgren; [2017]
  Nyckelord :energieffektivisering; energibesparing; solceller; uppvärmning; energifönster; isläggning; klimatskärm;

  Sammanfattning : This project has been regarding the ability to make Ice Arenas more Energy Smart. Using info and data from the A-hall in Gränby, Uppsala, different suggestions to make the arena better has been developed. There has also been taking under consideration whether the solutions are applicable in other Ice arenas in Sweden. LÄS MER