Sökning: "Catharina Block-Fredricson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catharina Block-Fredricson.

  1. 1. Karaktärsdanande matematikundervisning : En studie i hur elever angriper större karaktärsämnesnära matematikproblem på gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Anna Lilja; Catharina Block-Fredricson; [2018]
    Nyckelord :aktivitetsteori; boundary crossing; boundary objects; CHAT; Cultural-Historical Activity Theory; infärgning; integrering karaktärsämne; karaktärsämnesnära uppgifter; matematik; verksamhetsteori; yrkesprogram; ämnesintegrerat;

    Sammanfattning : Under många år har det pratats om ämnesintegrering i den svenska skolan. Detta skulle enligt forskare, Skolverket och Skolinspektionen vara ett sätt att öka engagemanget för matematik och förhoppningsvis öka kunskapsnivån i matematik hos Sveriges skolungdomar. LÄS MER