Sökning: "Catharina Hjelm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catharina Hjelm.

  1. 1. Hälsa & ledarskap : projekt FOU i Vänersborgs kommun

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

    Författare :Linda Arvidsson; Catharina Hjelm; [2006]
    Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Ledarskap;

    Sammanfattning : I Vänersborgs kommun bedrivs ett projekt som heter FOU (Forskning och Utveckling). Det handlar om att främja hälsan för anställda ute på de kommunala arbetsplatserna. Projektets deltagare består av förstalinjeschefer, d.v. LÄS MER