Sökning: "Catharina Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Catharina Johansson.

 1. 1. Rådgivning kring levnadsvanor i primärvården : Enkätstudie bland distrikts-och sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Catharina Östman; Susanna Sörman; [2014]
  Nyckelord :primary health care; nurses; health promotion; lifestyle behaviours; lifestyle riskfactors.; primärvård; sjuksköterskor; hälsoförebyggande arbete; levnadsvanor; ohälsosamma levnadsvanor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor är ett folkhälsoproblem och står för en femtedel av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Var annan kvinna och var tredje man i åldrarna 16-84 år rapporterar att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor. (Socialstyrelsen, 2011; Folkhälsomyndigheten, 2014). LÄS MER

 2. 2. Alla människor måste kunna läsa å skriva inga sitta hemma : En kvalitativ studie om vuxna lågutbildade somaliska kvinnors uppfattning om litteracitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Catharina Johansson; [2014]
  Nyckelord :litteracitet; somaliska kvinnor; alfabetisering; lågutbildad;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera somaliska kvinnors upplevelser av och tankar om litteracitet i Somalia och i Sverige samt hur tidigare erfarenheter och framtidsplaner präglar litteracitetsutvecklingen i Sverige. Metoden består av semistrukturerade intervjuer som utförts med fyra sfi-elever. LÄS MER