Sökning: "Catharina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Catharina Johansson.

 1. 1. Rådgivning kring levnadsvanor i primärvården : Enkätstudie bland distrikts-och sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Catharina Östman; Susanna Sörman; [2014]
  Nyckelord :primary health care; nurses; health promotion; lifestyle behaviours; lifestyle riskfactors.; primärvård; sjuksköterskor; hälsoförebyggande arbete; levnadsvanor; ohälsosamma levnadsvanor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor är ett folkhälsoproblem och står för en femtedel av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Var annan kvinna och var tredje man i åldrarna 16-84 år rapporterar att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor. (Socialstyrelsen, 2011; Folkhälsomyndigheten, 2014). LÄS MER

 2. 2. Utan relation är vi ingenting : en intervjustudie om fältsekreterares upplevelser av detförebyggande arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Caroline Johansson; Catharina Söderqvist; [2014]
  Nyckelord :Prevention; young people; field secretary; fieldwork; socio-cultural perspective; Sustainable development; sustainability; Förebyggande arbete; ungdomar; fältsekreterare; fältarbete; sociokulturellt; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur fältsekreterare arbetar med och uppfattar det förebyggande arbetet med ungdomar. Studien har utformats som en kvalitativ intervjustudie där sju fältsekreterare från två olika kommuner deltagit. Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Alla människor måste kunna läsa å skriva inga sitta hemma : En kvalitativ studie om vuxna lågutbildade somaliska kvinnors uppfattning om litteracitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Catharina Johansson; [2014]
  Nyckelord :litteracitet; somaliska kvinnor; alfabetisering; lågutbildad;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera somaliska kvinnors upplevelser av och tankar om litteracitet i Somalia och i Sverige samt hur tidigare erfarenheter och framtidsplaner präglar litteracitetsutvecklingen i Sverige. Metoden består av semistrukturerade intervjuer som utförts med fyra sfi-elever. LÄS MER

 4. 4. Självförvållad sinnesförvirring : Konsekvenser av att fingera tillräknelighet istället för uppsåt vid gärningar som begåtts under självförvållad sinnesförvirring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Catharina Johansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om feminism, kvinnligt/manligt och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Catharina Johansson; Ingela Strand; [2007]
  Nyckelord :arbetsliv; feminism; jämställdhet; kvinnligt manligt; obetalt hemarbete; privatliv;

  Sammanfattning : Vi har undersökt hur tio kvinnor som yrkesarbetar ser på fenomen som feminism, kvinnligt/manligt och jämställdhet. Dessa teman speglas sedan mot kvinnornas erfarenhet av arbetsliv och privatliv. Kvinnorna är alla sammanboende, har barn och är mellan 30-40 år gamla. LÄS MER