Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. BHV-sjuksköterskans erfarenheter att samtala med föräldrar om barns skärmtid. : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Catharina Lövdahl; Isabell Gullstrand; [2019]
    Nyckelord :barnhälsovård; empowerment; erfarenhet; föräldrar; skärmtid;

    Sammanfattning : Bakgrund: I samma stund som statistik gällande skärmtid släpps blir den inaktuell. Användandet av skärmar ökar i dagens samhälle och går allt längre ner i åldrarna. Skärmtid kan ha både positiva och negativa effekter på barnet. LÄS MER