Sökning: "Catharina Stenmo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Catharina Stenmo.

 1. 1. Kreativ lek : gestaltningsförslag i Reggio Emilias anda

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Anna Heimann; Catharina Stenmo; [2010]
  Nyckelord :utemiljö; barn; Reggio Emilia; rum; rumslighet; kreativitet; förskola;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta kandidatarbete är att förskolan Rida Ranka i Lund, hade en förfrågan om att få hjälp med sin utemiljö. Förskolan arbetar efter pedagogiken Reggio Emilia och personalen ville att gestaltningen av utemiljön skulle knyta an till pedagogiken. LÄS MER

 2. 2. Buxbomshäckarna och kägelspelet i Vrams Gunnarstorps slottspark

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Catharina Stenmo; [2009]
  Nyckelord :Vrams Gunnarstorp; Buxbom; Kägelspel; Linné; Tornérhjelm;

  Sammanfattning : Då jag under min utbildning stött på buxbom som art och har trädgårdsdesign som inriktning så kändes det helt rätt att ta upp dessa häckar som ett strålande exempel på hållbar trädgårdsdesign. Inte bara jag och ca 10 000 besökare blir imponerade av dessa utan redan 1749 då Linné genomförde sin berömda Skånska resa blev han så överväldigad att han skrev:Buxbomshäcken sågs här i trädgården så präktig, att jag aldrig sett den härligare, så vida jag någonsin rest, och kan han väl räknas för ett av Sveriges sällsamma ting, som giver det tydeligaste prov av Skånes härliga klimat. LÄS MER