Sökning: "Catherine Svanholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catherine Svanholm.

  1. 1. Kulturella effekter på aktiemarknaden : En studie om volatilitet och kultur på europeiska och västerländska aktiemarknader

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Katarina Loncar; Cathérine Svanholm Hellström; [2017]
    Nyckelord :Volatilitet; Kultur; Aktiemarknad; Effekter; Neuroticism; Legalt system; Religion;

    Sammanfattning : Problembakgrund: Ett relativt nytt forskningsområde inom den finansiella världen är Cultural Finance. Cultural Finance tog fart som forskningsområde då de traditionella finansiella modellerna misslyckades med att förklara verkligheten. LÄS MER