Sökning: "Catholic spirituality"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Catholic spirituality.

 1. 1. "Mine lands blodh till tienst". En undersökning av Andreas Servius' bönbok "Någre Christilige och Catholische böner" av år 1593, med särskild hänsyn till dess förlagor, innehåll och funktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Fredrik Norberg; [2018]
  Nyckelord :prayer books; Catholic spirituality; Jesuit spirituality; Jesuits; spiritual perfection; the Reformation in Sweden; the Catholic Reformation.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to present and analyse the Swedish sixteenth-century Catholic priest Andreas Servius’ prayer book Någre Christilige och Catholische böner printed in the Silesian city of Neisse year 1593. The general questions of the study are: which where the main sources of the prayers found in this prayer book? What characteristics typical for the period’s piety can be found in it? And above all: what does this tell us about the purpose and the function of the prayer book, in the ordinary life of its users as well as in the greater historical context in which it was written? The author Andreas Servius states in his preface that the prayers of the book have been “collected” and “swedicised” (i. LÄS MER

 2. 2. A Colombian Nun and the Love of God and Neighbour : The Spiritual Path of María de Jesús (1690s-1776)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Missionsvetenskap

  Författare :Helwi Margarita Cadavid Yani; [2016]
  Nyckelord :love; God; neighbor; charity; affective; Discalced Carmelites; Barefoot Carmelites; spirituality; convent; nun; white-veiled; Catholic; church; mission; mysticism; mystic; Eucharist; Communion; heart; blood; imagery; metaphor; Purgatory; salvation; soul; sacrament; vision; visions; ineffable; union; rhetoric; rhetoric of femininity; humility; spiritual journal; writings; path; María de Jesús; Teresa of Avila; Teresian presence; Colonial Spanish America; Colombia; New Granada.; kärlek; Gud; nästan; Caritas; affektivt språk; Oskodda karmeliter; Barfota karmeliter; andlighet; andlig; spiritualitet; spirituell; väg; kloster; nunna; katolsk; kyrka; mission; mystik; eukaristi; kommunion; hjärta; blod; bildspråk; metafor; Skärselden; Purgatorium; själ; sakrament; vision; visioner; obeskrivlig; förening; retorik; ödmjukhet; andlig dagbok; skrifter; María de Jesús; Teresa av Avila; kolonial; Amerika; Nya Granada.;

  Sammanfattning : María de Jesús (1690s-1776) was a white-veiled Discalced Carmelite nun of the San José convent in Santa Fe de Bogotá, founded in 1606. She professed in the year 1714, and her spiritual journal was printed in a chronicle about the convent in the 1940s. LÄS MER

 3. 3. Först mörkret, sedan théosis. En studie av Johannes av Korsets själens dunkla natt ur ett théosisperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Loke Lundin; [2015-06-25]
  Nyckelord :Théosis; Mystical; Roman Catholic Spirituality; Eastern Orthodox Spirituality; St. John of the Cross; Dark Night of the Soul; Liminality; Socio-ontological transformation;

  Sammanfattning : ThisthesisisananalysisofSt.JohnoftheCross’treatiseTheDarkNightoftheSoulfromanEasternOrthodoxperspective,focusingonelementsofclassicaltheologyofthéosisandliminalitywithinthetext. LÄS MER

 4. 4. ”On the Side of the Angels?” : Representationer av kristendomar i TV-serien Arkiv X

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Oliver Madden; [2014]
  Nyckelord :The X-Files; film and religion; television; popular culture; religion; Arkiv X; film och religion; TV; populärkultur; religion;

  Sammanfattning : The X-Files (svensk titel Arkiv X) är en TV-serie som producerades mellan 1993-2002. Serien har gått till historien för att fånga tidsandan och dess postmoderna misstro mot myndigheter och intresse för nyandlighet. I ett flertal avsnitt kommer huvudpersonerna i kontakt med den kristna religionen. LÄS MER

 5. 5. Från skogsrå till katolska helgon : Andlighet i Selma Lagerlöfs litteratur

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Louise Hultman ; Christina Forsström; [2009]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Spirituality; Folklore; Christianity; Occultism; Selma Lagerlöf; andlighet; folktro; kristendom; ockultism;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf var en mångsidig författare med skiftande religiösa föreställningar och litteraturvetaren Sven Stolpe har lyft fram flera av de andliga element som förekommer i författarens romaner, brev och dagböcker. Utifrån hans teori om Lagerlöfs tro har vi undersökt dessa drag i tre av författarens verk och tolkat dessa med inspiration från den hermeneutiska metoden. LÄS MER